Contact us
References

Asiakastarina Valmet

Turvallisia ja räätälöityjä palveluja eSite-ratkaisun avulla voidaan tutustua projektin eri osa-alueisiin vaikka fyysinen vierailu tehtaalle ei olisi mahdollinen, mikä helpottaa teknistä työtä ja viestintää henkilökunnan välillä projekteissa. Valmetin projekteissa laitetoimittajat, urakoitsijat ja muut projektiryhmän jäsenet voivat olla fyysisesti eri maissa. Tekniset yksityiskohdat ovat usein monimutkaisia ja vaikeasti selitettävissä puhelinkeskustelussa. eSite-ratkaisun avulla kaikki tarpeellinen tieto voidaan […]

Read more
References

Customer Case Valmet

Secure and customized services In the case of projects, eSite solution helps engineering work and communication between personnel that are not able to visit the site so they can get familiar with the project areas. In Valmet’ projects, suppliers, contractors, and other members can be located in different countries. The level of detail from the […]

Read more