Contact us

eSiteview on monipuolinen pilviratkaisu, joka tuo paljon hyötyjä teollisuusyrityksien omistajille sekä muille laitoksilla työskenteleville käyttäjille. Tässä artikkelissa haluamme kertoa asiakastarinan yrityksestä Valmet, havainnollistaen näitä hyötyjä sekä konkreettisesti osoittaa eSiteview’n lukuisia mahdollisuuksia laitetoimittajille ja -valmistajille.

Valmet on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Valmet palvelee öljyn- ja kaasunjalostusteollisuuden, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden  prosessiteollisuuden alojen asiakkaita globaalisti. Valmet on käyttänyt Helsingin venttiiliteknologiakeskuksessaan eSiteview-palvelua vuodesta 2019 etävierailujen mahdollistamiseksi erilaisissa tilanteissa (englanniksi).

eSiteview tuo monia hyötyjä Valmetille

Tekniset ratkaisut

eSiteview parantaa viestintää ja säästää aikaa. Muutostöitä suunniteltaessa ulkopuolisten palveluntarjoajien ei enää tarvitse vierailla Valmetin tuotantolaitoksilla. Esimerkiksi uuden ikkunan asennuksissa urakoitsija voi eSiteview’n avulla vierailla tehtaalla täysin etänä tarpeellisten tietojen ja mittojen keräämiseksi ja asennuksen suunnittelemiseksi.

Viestintä

Valmetilla eSiteview paitsi auttaa tuote- sekä laitesuunnittelussa, myös koko projektitiimin keskinäisessä kommunikoinnissa heidän maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta. He voivat jakaa tarkan kuvan tehtaasta verkkopalavereissa sekä kokoontua ratkomaan monimutkaisia ongelmia, jotka ovat vaikeasti hahmotettavissa perinteisten piirustusten tai pelkkien valokuvien perusteella.

Tietosuoja

eSite-asiakkaiden on tiedettävä missä heidän datansa on, kuka sitä ylläpitää ja kenellä on pääsy tehtaan eri alueisiin. Valmetin projekteissa alihankkijat voivat eSiteview’n avulla tehdä etävierailuja tiettyihin kohteisiin tarjouspyyntövaiheessa ja siten valmistella entistä parempia tarjouksia ja teknisiä ratkaisujasekä tunnistaa mahdollisia riskejä yhä tehokkaammin.

Markkinointi

eSiteview tukee myös useita markkinointitarkoituksia. Esimerkiksi tehdasvierailut ovat laitevalmistajille ratkaisevia onnistuneen myynnin ja markkinoinnin kannalta. Valmetilla eSiteview tarjoaa turvallisen ja ainutlaatuisen keinon esitellä ja markkinoida yrityksen tuotteita suoraan tuotantolaitoksella, jossa ne valmistetaan. Vierailuja tehtaalle voidaan järjestää ilman matkustustarvetta, riippumatta pandemiatilanteesta, ja asiakaskokemus voidaan viedä uudelle tasolle – globaalisti.

Turvallisia ja räätälöityjä palveluja

eSite-ratkaisun avulla voidaan tutustua projektin eri osa-alueisiin vaikka fyysinen vierailu tehtaalle ei olisi mahdollinen, mikä helpottaa teknistä työtä ja viestintää henkilökunnan välillä projekteissa. Valmetin projekteissa laitetoimittajat, urakoitsijat ja muut projektiryhmän jäsenet voivat olla fyysisesti eri maissa. Tekniset yksityiskohdat ovat usein monimutkaisia ja vaikeasti selitettävissä puhelinkeskustelussa. eSite-ratkaisun avulla kaikki tarpeellinen tieto voidaan jakaa ajantasaisesti, mikä helpottaa yhteisen ymmärryksen muodostamista projektin päivityksistä ja toivotuista lopputuloksista. Alueen yksityiskohtien havainnollistamismahdollisuuden sekä täsmällisen ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ansiosta eSiteview on kätevä työkalu koko organisaatiossa, jopa kolmansille osapuolille ja esimerkiksi alihankkijoille.

eSite huomioi aina tietosuojan laitoksen digitalisaatiohankkeissa. eSiteview-ratkaisussa pääsyä tiettyihin alueisiin voidaan tarjota rajatusti ulkopuolisille tahoille. Esimerkiksi tarjouskilpailun aikana ehdokkaat voivat päästä näkemään tiettyjä alueita tarjousten laadun parantamiseksi, mutta heillä ei ole pääsyä poisrajattuille alueille.

tommi liikamaa
Tommi Liikamaa, Development Project Manager at Valmet

“Korona-aikoina kun asiakkaamme eivät pääse fyysisesti vierailemaan tehtaalla, eSiteview tarjoaa meille kilpailuetua”

Tommi Liikamaa,
Development Project Manager at Valmet

Vaivaton kokemus – eSite mahdollistaa virtuaalivierailut kaikille, missä tahansa

eSiteview mahdollistaa virtuaalivierailut tehtaalle esimerkiksi asiakkaille, kumppaneille, toimittajille, sijoittajille, jne. Etenkin jos henkilö esittelee tehdasta ensimmäistä kertaa eSite auttaa ohjaamaan katsojia tehtaan läpi ennalta suunnitellun vakioesittelyn avulla, joka havainnollistaa tehtaan tärkeimmät alueet. Tämä on kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä se antaa käyttäjille myös vapauden räätälöidä virtuaalivierailuja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Virtuaalisen tehdasvierailun aikana voidaan helposti esitellä olennaisimpia tuotantolaitoksia ja -laitteita sekä testausalueita, havainnollistaen miten laitteiden laatu käytännössä varmistetaan. Valmetin tapauksessa eSiteview-ratkaisua on käytetty esittelemään Hakkilan venttiiliteknologiakeskusta ja sen valmiuksia asiakkaille. eSiteview on antanut työkaluja tarjota uudenlaisia asiakaskokemuksia, jotka sisältävät piirroksia, videoita ja havainnekuvia alueesta. Näiden virtuaalisten tehdasvierailujen aikana Valmet on pystynyt herättämään positiivista mielenkiintoa asiakkaissa ja suosittelee mielellään eSiteview-ratkaisua muille.

eSiteview’ta voidaan myös hyödyntää yrityksen markkinoinnin tukena. Valmet voi esimerkiksi käyttää eSiteview‘ta asiakaskoulutuksissa, webinaareissa, messuilla ja näyttelyissä. Nykymaailman haasteiden keskellä eSite-ratkaisu tarjoaa turvallisen tavan esitellä ja markkinoida tuotteita asiakkaille.

mikko tikka
Mikko Tikka, Sales Manager (Finland) at Valmet

“eSiteview on helppokäyttöinen ja tehokas työkalu, jota myyjät ovat kaivanneet jo vuosikymmeniä. Prosessiteollisuus on jo pitkään odottanut tällaista ratkaisua, joka tehostaa suoritusta yksilö- ja tiimitasolla.”

Mikko Tikka,
Sales Manager (Finland) at Valmet
niina luoma
Niina Luoma, Sales & Marketing at Valmet

“Olen käyttänyt eSiteview’ta messuilla ja asiakaswebinaareissa. Sen avulla voimme helposti esitellä asiakkaillemme venttiiliteknologiakeskusta. Pystymme jopa esittelemään laboratoriotestausvalmiuksia, joihin pääsy on rajatumpaa perinteisissä tehdasvierailuissa”

Niina Luoma,
Sales & Marketing at Valmetin
aleksi rajahuhta
Aleksi Rajahuhta, Support Engineer at Valmet

“eSite on mahdollistanut tehtaan mukaan ottamisen messualueelle.”

Aleksi Rajahuhta,
Support Engineer at Valmet

Kattava yleiskuva

eSiteview tukee laitoshallintatehtävissä. Valmetin tapauksessa urakoitsijan fyysinen käynti ei ole enää välttämätön esimerkiksi uuden ikkunan asennusta suunniteltaessa, koska kaikki tarvittava tieto on saatavilla eSiteview‘ssa. Tämä säästää molempien osapuolten aikaa. Valokuvat ja muut eSiteview’ssa saatavilla olevat visuaaliset tiedot helpottavat viestintää urakoitsijen kanssa, etenkin suunnitteluvaiheessa.

tomi sarilahti
Tomi Sarilahti, Facility Manager

Nopea takaisinmaksu – hyödyt ovat kustannuksia suurempia alusta lähtien

Innovatiivisen ratkaisun hyötyjen määrittely voi joskus olla haastavaa, mutta ei eSiteview’n osalta sillä luvut puhuvat puolestaan. Aika on rahaa ja kaikki säästöt matkustuskuluissa tarkoittavat paitsi nolla kuljetuspäästöjä myös ajallista säästöä asiakkaan kiireisessä aikataulussa. Valmet voi esitellä tehdastaan kaikille kiinnostuneille vaikkei heillä olisi aikaa fyysiselle vierailulle. Vaikka asiakas olisi halukas tulemaan paikalle, se ei välttämättä ole mahdollista johtuen vallitsevista terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä matkustusrajoituksista.

Yllä mainittujen hyötyjen lisäksi eSiteview parantaa myös viestintää, esimerkiksi projektitiimin sisällä tai huoltotehtävien aikana. Näissä tapauksissa tekniset yksityiskohdat voivat olla vaikeasti selitettävissä ilman vierailua paikan päälle. Lisäksi eSiteview helpottaa virtuaalivierailujen järjestämistä asiakkaille sekä tukee markkinointia koulutuksissa, webinaareissa, messuilla ja näyttelyissä. eSite nostaa asiakaskokemuksen uudelle tasolle, mikä loppupeleissä vaikuttaa positiivisesti myyntiin.

Miltä eSiteview’n tulevaisuus näyttää?

Yksi haastateltavista henkilöistä kertoi näkevänsä eSiteview-ratkaisun tärkeänä osana visuaalista työkalupakkia alan henkilöille, jotka myyvät tai ostavat palveluja. Toinen haastateltava sanoi todennäköisesti käyttävänsä eSiteview’ta myös koronapandemian jälkeen sen lukuisten hyötyjen ansiosta hänen työssään, ja että meidän tulisi pohtia eSiteview’n hyödyntämistä uutena normaalina. Kolmas henkilö mainitsi, että eSite-ratkaisulla on potentiaalia laajentua myös muille teollisuudenaloille. eSiteview nähdään monipuolisena ratkaisuna, joka tuo hyötyjä organisaation eri alueilla. Se on hyödyllinen paitsi teknisen käytön ja ylläpidon kannalta myös projektinhallinnan, alihankinnan, turvallisuusasioiden, myynnin, markkinoinnin yms. kannalta.

If you are an equipment supplier contact us for more information on our case studies and the benefits that eSiteview can bring to you.

Heikki Parviainen
Solution Lead
+358 40 629 9269
heikki.parviainen@dovregroup.com