Historiaa

Fortumin ydinvoimapalveluliiketoiminnassa aloitettiin viime vuosikymmenen puolivälissä järjestelmällisesti kokeilemaan uusia menetelmiä ja työkaluja turvallisuustyön ja muiden työtapojen kehittämiseksi. Kymmenien kokeilujen joukkoon on mahtunut upeita onnistumisia.

Matkan varrella on ratkaisujen helmiä kyselty runsaasti muualle teollisuuteen. Syntyi idea erillisen yksikön perustamisesta. Vuoden 2019 alkupuolelta lähtien eSite-yksikkö on toiminut Fortum Power and Heat Oy:n lipun alla.

eSite:n kompassi

eSite:n missiona on parantaa raskaan, turvallisuuskriittisen ja prosessiteollisuuden työprosesseja ja turvallisuutta maailmanluokan tasolle. Maailma muuttuu nopeasti ja teknologiat disruptoivat toisiaan jo ennen kuin ne kunnolla ehtivät käyttöön. eSite:n visio on alusta- ja teknologiariippumaton tarkka ja innovatiivinen alan ratkaisujen kehityksen ja elinkaarien seuranta.

eSite -strategian ytimenä on operoida kannattavasti teolliseen ajatteluun erikoistuneena osaajana ja omalla toiminta-alueellaan siten, että yhdessä asiakkaan asiantuntijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa on löydettävissä ennennäkemättömiä ratkaisuyhdistelmiä.

Ihminen ja eSite

eSite on ratkaisutoimittaja, joka yhdistää joskus monimutkaisiakin asioita mahdollisimman yksinkertaisiksi helposti lähestyttäviksi arkea helpottaviksi työkaluiksi. Tekniikat tulevat, menevät ja siksi mielestämme keskiössä ei voi olla kukaan eikä mikään muu kuin ihminen. Meidän tavoitteemme on tuoda teollisuuden ihmisten löydettäviksi keinoja, joiden avulla he voivat muuttaa omaa työskentelykulttuuriaan.

Partneroidumme muiden sopivien toimijoiden kanssa ja yhdessä voimme tarjota asiakkaille positiivista vaikutusta heidän operational excellence:en. Käytännössä se tarkoittaa parempia projekteja, ajan ja rahan säästöä sekä turvallisempaa työntekoa.

eSite ja turvallisuus

Teollisuuden aloja ja aloja teollisuudessa yhdistää kaikkein väkevimmin yhteinen tavoite turvallisuudessa. Nolla tapaturmaa, kaikki turvallisesti kotiin työpäivän jälkeen ja monien muiden tehokkaiden sloganien takana on valtava määrä turvallisuustyötä ja -alan osaajia. Turvallisuusihmisiä ja heidän kohderyhmiään haluamme tukea työssänsä. Tervetuloa tutustumaan eSite-kyvykkyyksiin:

Tiesitkö, että

– Tehtaasi tai laitoksesi digitointi voi kestää vain päivän?

– Digitoinnin jälkeen henkilöt voivat liikkua tiloissa virtuaalisesti, mitata, lisätä ja jakaa turvallisuusdokumentteja sekä -ohjeita, linkittää havainnot turvallisuushavaintojärjestelmään ja turvallisuusmittarit kentälle?

– Voit nostaa ihmisten turvallisuusmotivaati-
otasoa jo ennen porttia?

– Voit opastaa turvallisen reitin jokaiseen työ-
kohteeseen tekemättä työläitä karttoja?

– Dokumentoinnista on katsottavissa asioita, joihin ei juuri paikan päällä ollessa ja tilanteen ollessa päällä olla kiinnitetty huomiota?

– Turvallisuushavainnon voi tehdä etänä osoittamalla oikeaa ja tarkkaa kohdetta?

– Näet tapahtumahistorian ja riskiarviot yhdellä silmäyksellä?

– Voit välttää rakentamasta fyysisiä rakenteita ja silti pystyä pitävästi validoimaan turvallisuuskriittisiä työprosesseja?

– Vierailut ja auditoinnit ovat tehtävissä ilman fyysistä matkustamista?

– eSite toimittaa muun muassa näihin kysymyksiin vastaavia ratkaisuja?

Tulevaisuus ja eSite

Ihmiskunta on tätä kirjoittaessani koronaviruksen kourissa. Juuri nyt on mahdotonta tietää, miten kriisi tulee vaikuttamaan tulevaisuuteemme. On mahdollista, että matkustaminen ja ei-aivan-välttämättömät tapaamiset tulevat olemaan jonkin aikaa pannassa. Kuitenkin voidaksemme vaalia luottamuksellisia yhteistyösuhteita ihmisten on tavattava toisiaan ja oltava läsnä.

Tulevaisuudessa parannamme ehkä harvempia tapaamisia aiempia laadukkaammik-
si ja samalla tehokkaammiksi. Kotiläksyt hoi detaan yhdessä sidosryhmien kanssa aiempaa tehokkaammilla työnkuluilla ja -menetelmillä.

Maailma on muuttumassa.

Jere Luukkanen
Sales and Design Lead Finland

Artikkeli on julkaistu Finnsafe ry:n jäsenlehdessä nro 2020/2. Lisätietoja Finnsafe ry:stä.

Fortum plant personnel performing a safety related inspection